Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL
PKZ special

Cestná preprava

www.pkzlogistics.com| Naše služby| Cestná preprava

Divízie cestnej prepravy v PKZ poskytujú kvalitné služby v oblastiach celovozových prepráv (FTL), dokládok (LTL), zbernej zásielkovej službe a preprave nadrozmerných zásielok. Prepravy sú zabezpečené v rámci celej Európy. Počas posledných 10 rokov si PKZ vybudovala nadštandardné know-how v oblasti prepravy nadrozmerných zásielok a úspešne realizuje tento druh prepravy pre svojich zákazníkov.

Tím odborníkov PKZ zabezpečuje prepravy so zameraním sa na spoľahlivosť, rýchlosť a nákladovú efektívnosť.

V cestnej preprave sa optimalizujú prepravné toky našich zákazníkov so snahou dosahovať optimálne náklady, najmä v pravidelne sa opakujúcich prepravách.

Dodávatelia prepravných služieb sú

overení a nezávislí dopravcovia, ktorí majú veľmi dobré skúsenosti v medzinárodnej a tuzemskej cestnej preprave. Vzhľadom na odbornosť a skúsenosti členov tímu PKZ je spoločnosť schopná proaktívne navrhovať riešenia, ktoré eliminujú potenciálne riziká v cestnej preprave a pomáhajú riešiť špecifické požiadavky a problémy spojené s výkonom cestnej prepravy.