Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL
PKZ special

História

www.pkzlogistics.com| O nás| História

Spoločnosť PKZ je poskytovateľom komplexných logistických služieb a na logistickom trhu pôsobí už viac ako 20 rokov. Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať kvalitné logistické služby svojim zákazníkom. Od začiatku svojho pôsobenia poskytuje PKZ cestnú celovozovú a zbernú zásielkovú službu, colno-deklaračné služby, zmluvnú logistiku a poradenstvo v oblasti logistiky a zasielateľstva. V roku 2000 bola otvorená nová pobočka PKZ v Bratislave so zameraním na riadenie leteckej a námornej prepravy.

Aktívnym pôsobením vo všetkých oblastiach logistických služieb sa spoločnosť PKZ vypracovala na spoľahlivého a stabilného poskytovateľa logistických služieb na Slovensku aj v zahraničí.

Už v roku 2006 bola PKZ úspešne certifikovaná podľa normy ISO 9001:2000 a naďalej aktívne pracuje na neustálom zlepšovaní kvality poskytovaných logistických služieb. V roku 1996 začala PKZ spoluprácu s jednou z najvýznamnejších logistických spoločností na svete, firmou

Hellmann Worldwide Logistics. Prostredníctvom celosvetovej siete spoločnosti Hellmann Worldwide Logistics dokáže PKZ zabezpečiť logistické služby pre svojich klientov na celom svete a táto spolupráca trvá dodnes.

V rámci dynamického rozvoja PKZ založila v Čechách v roku 2014 svoju dcérsku spoločnosť PKZ Logistics CZ a prostredníctvom svojich inovatívnych riešení úspešne zabezpečuje logistické služby svojim zákazníkom.