Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL
PKZ special

Letecká preprava

www.pkzlogistics.com| Naše služby| Letecká preprava

Vďaka strategickej partnerskej spolupráci s jednou z najväčších logistických firiem na svete Hellmann Worldwide Logistics dokáže PKZ zabezpečiť prvotriedny servis leteckej prepravy kdekoľvek na svete.

PKZ tím leteckej prepravy je súčasťou siete HWL a ich špecialistov, ktorí neustále monitorujú priame lety, konsolidácie a služby "door to

door". Vďaka globálnym informačným systémom dokážu poskytnúť vynikajúce služby.

S vybranými dodávateľmi PKZ zabezpečuje, aby zásielky svojich zákazníkov boli doručené načas a bez poškodenia.

Hlavné služby, ktoré PKZ poskytuje v leteckej preprave sú najmä

štandardné letecké zásielky, urgentné letecké zásielky, konsolidované letecké zásielky, nadrozmerné letecké zásielky, služby "door to door" a OBC.

Dlhoročné skúsenosti PKZ so zabezpečovaním služieb leteckej prepravy umožňujú poskytovať spoľahlivé služby a pripravovať najlepšie riešenia pre svojich zákazníkov.