Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL
PKZ special

Logistika a skladovanie

www.pkzlogistics.com| Naše služby| Logistika a skladovanie

PKZ ponúka svojim zákazníkom služby skladovania a zmluvnej logistiky v rámci celej českej a slovenskej republiky. Tím PKZ špecialistov spolupracuje so zákazníkmi už od prvej myšlienky novej organizácie logistických procesov. Aktívne pripravuje dizajn, implementáciu a operatívne zabezpečenie logistických procesov so zameraním sa na efektívnosť logistických operácií a znižovanie celkových zásob tovaru.

PKZ špecialisti na logistiku a lean manažment zavádzajú procesy riadenia kvality a výkonnosti svojich prevádzok, a tak vytvárajú pridanú hodnotu svojim zákazníkom vo forme výbornej kvality služieb a optimálnych nákladov.

Logistické služby PKZ
  • Vstupná a výstupná logistika
  • Skladovanie
  • Služby s pridanou hodnotou (balenie, prebaľovanie, triedenie,…)
  • Interná logistika
  • Distribúcia
  • Popredajná logistika