Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL
PKZ special

Manažment

www.pkzlogistics.com| O nás| Manažment

Ing. František Komora

Generálny riaditeľ
Ing. František Komora

František je zakladateľom spoločnosti PKZ Slovakia, spol. s r.o. . Predtým, ako založil PKZ bol partnerom a zakladateľom spoločnosti ADP, AD Sped, terajšia PKZ Expres. František vyštudoval Technickú Univerzitu v Prahe, odbor konštrukcia leteckých motorov a neskôr aj Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor manažment a marketing. Počas svojej praxe v oblasti logistiky získal certifikát súdneho znalca v zasielateľstve a v roku 2011 mu Európska logistická asociácia udelila certifikát Senior European Logistician. František sa aktívne venuje problematike logistiky a zasielateľstva na Slovensku a v Európe a od roku 2000 je prezidentom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky. Druhé funkčné obdobie je členom vedenia Európskeho združenia zasielateľských zväzov - CLECAT.


Ing. Martin Kiaba, PhD.

Výkonný riaditeľ
Ing. Martin Kiaba, PhD.

Martin pracoval vo viacerých významných nadnárodných spoločnostiach vrátane Yazaki, SEWS, POAE a Heineken, kde zastával pozície manažéra logistiky a supply chain manažéra. Viac ako štyri roky pracoval v spoločnosti GEFCO, kde ako riaditeľ prepravy a logistiky úspešne riadil štyri divízie spoločnosti. Posledné dva roky pôsobil ako generálny riaditeľ pre Čechy a Slovensko v spoločnosti CEVA Logistics. Martin vstúpil do spoločnosti PKZ v marci 2013 a zastáva pozíciu výkonného riaditeľa. Je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave, kde úspešne pokračoval v doktorandskom štúdiu s témou logistika a eurologistika.


Ing. Dalibor Hofmann

General Manager PKZ Logistics CZ s.r.o.
Contract Logistics Manager PKZ Group
Ing. Dalibor Hofmann

Dalibor nastúpil do spoločnosti PKZ v apríli 2015 na pozíciu General Manager pre Českú republiku. Jeho hlavným cieľom je rozvoj spoločnosti v rámci Českej republiky a zatraktívnenie spoločnosti pre zákazníkov, ktorí hľadajú inovatívne a optimalizované riešenia. Jeho získané skúsenosti z mnohých nadnárodných spoločností najmä Compaq Computer, Hewlett Packard či InBev, úspešne uplatnil vo svojom šesťročnom pôsobení v spoločnosti CEVA, kde ako manažér logistiky mal na starosti rozvoj regiónu a úspešnú implementáciu logistických projektov. Je absolventom Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Prahe v odbore Ekonomika a manažment.


Mgr. Jana Vricanova

Manažér ľudských zdrojov
Mgr. Jana Vričanová

Jana prevzala riadenie ľudských zdrojov v spoločnosti PKZ vo februári 2018, s cieľom riadenia a organizačného rozvoja už rozbehnutých aktivít zameraných pre zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti. Je absolventkou Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odboru Sociálna práca s orientáciou na ľudské zdroje. Po skončení štúdia začala pracovať oblasti ľudských zdrojov v spoločnosti DHL Int´l, neskôr DHL Express (2000 – 2006). Postupne prešla rôznymi pracovnými pozíciami, so zameraním na nábor zamestnancov, tréningy a rozvoj, odmeňovanie, benefity, sociálny program, internú komunikáciu a bezpečnosť pri práci. Po svojej niekoľkoročnej pracovnej skúsenosti prijala výzvu zmeny spoločnosti a založenia a riadenia oddelenia ľudských zdrojov v GEFCO Slovakia s.r.o., kde pôsobila do septembra 2015 ako Manažérka ľudských zdrojov. Svoje pracovné skúsenosti obohatila o sektor Automotive v spoločnosti Faurecia, v ktorej pôsobila ako HR Plant Manažér posledné dva roky.


Ing. Karolína Masárová

Manažér divízie Leteckej a námornej prepravy
Ing. Karolína Masárová

Karolína vstúpila do spoločnosti PKZ v novembri 2015 a vo svojej pozícii je zodpovedná za riadenie a ďalší rozvoj divízie Leteckej a námornej prepravy. Svoju kariéru začínala v spoločnosti cargo-partner na oddelení námornej prepravy, kde úspešne pôsobila viac ako 3 roky. Neskôr pracovala v spoločnosti GEFCO na pozícii manažér námornej a leteckej prepravy a tiež oddelenia špeciálnych prepráv so zameraním na urgentnú pozemnú prepravu a chartrové lety. Po materskej a rodičovskej dovolenke krátko pôsobila v spoločnosti GEODIS. Absolvovala viacero školení so zameraním na rozvoj manažérskych zručností, lean manažment, FMEA- analýzu. Je držiteľom IATA certifikátu. Karolína vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, odbor Medzinárodné podnikanie.


Ing. Jozef Čukan

Manažér cestnej prepravy Púchov
Ing. Jozef Čukan

Jozef pracoval v rokoch 1984 - 1992 ako vedúci divízie medzinárodnej kamiónovej dopravy na ČSAD Trenčín, kde získal cenné skúsenosti s prácou vodičov TIR. Od roku 1993 do 1996 sa venoval medzinárodnému zasielateľ- stvu vo firme AD Sped, Púchov. V roku 1996 bol spoluzakladateľom firmy PKZ Slovakia, v ktorej pracuje doteraz ako manažér oddelenia FTL. Jozef je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, odbor Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy.


Ing. František Fanta

Branch manažér Spišská Nová Ves
Ing. František Fanta

František vstúpil do spoločnosti PKZ v apríli 2014 a zastáva funkciu manažéra pobočky v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa špecializuje na poskytovanie služieb našim zákazníkom v oblasti cestnej prepravy. Predtým dlhodobo pôsobil v medzinárodnej spoločnosti CEVA Logistics Slovakia, kde počas jedenásťročnej kariéry prešiel od pozície koordinátora transportu až k funkcii transport manažéra zodpovedného za cestnú prepravu na úseku celovozových a dokládkových prepráv. František je absolventom Ekonomickej fakulty na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Ing. Rastislav Haluška

Manažér nákupu PKZ Group
Ing. Rastislav Haluška

Rastislav vstúpil do skupiny PKZ v septembri 2016. Vo svojej pozícii zodpovedá za aktivity spojené so strategickým nákupom a rozvojom portfólia dodávateľov prepravných služieb. Rastislav študoval na Technickej Univerzite vo Zvolene a následne pracoval na rôznych pozíciách súvisiacich s predajom, nákupom a transportom. V roku 1996 začal pracovať v spoločnosti Nemček Ružomberok a neskôr pokračoval v spoločnosti Mondi SCP na rôznych pozíciách v oblasti predaja, plánovania predaja a logistiky. Od roku 2001 aktívne pôsobil v spoločnosti Proxar Slovakia a.s. (súčasný Quehenberger a.s.) na pozícii vedúceho oddelenia cestnej a nákladnej prepravy a výkonného riaditeľa spoločnosti a tiež zastával pozície v jej dozornej rade a predstavenstve. Súbežne bol konateľom spoločnosti WELZ. V roku 2008 pokračoval svoju kariéru v spoločnosti GEFCO Slovakia, kde začínal ako branch manažér pobočky v Žiline a posledných 5 rokov pôsobil na pozícii manažéra nákupu prepravných služieb.