Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL
PKZ special

Naša stratégia

www.pkzlogistics.com| O nás| Naša stratégia

PKZ bola založená za účelom poskytovania efektívnych logistických riešení svojim zákazníkom.

Strategickým cieľom PKZ je budovať profesionálnu logistickú spoločnosť, ktorá prostredníctvom svojich inovatívnych riešení aktívne zvyšuje efektívnosť dodávateľských reťazcov svojim zákazníkom.

Za účelom dosiahnutia tohto cieľa PKZ neustále buduje tím odborníkov, ktorí sú kľúčovým faktorom úspechov PKZ a zárukou spokojnosti svojich zákazníkov.

Zásady spoločnosti PKZ
  • Prvoradým cieľom našej práce je spokojnosť našich zákazníkov
  • Úspech možno dosiahnuť len partnerskou prácou v tíme
  • Profesionalita vo všetkom, čo robíme
  • Kvalita a zodpovednosť je našim krédom a každodennou samozrejmosťou
  • Naši zamestnanci sú kľúčové faktory rozvoja celej spoločnosti
  • Čestnosť je základ všetkého, čo robíme nielen v rámci našej organizácie, ale aj v súvislosti s externým prostredím