Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL
PKZ special

Novinky

www.pkzlogistics.com| Fakty a čísla| Novinky

 • Júl 2017

  PKZ Logistics spustila obsluhu regiónov Čiech, Slovenska a Maďarska pre nového významného klienta a zároveň jedného z najväčších obuvníckych koncernov v Nemecku. Spoločnosť RENO pôsobí na trhu od roku 1977 a svojím tovarom v strednom cenovom segmente má na Slovensku stabilnú skupinu spotrebiteľov.


  RENO

 • Jún 2017

  Spoločnosť PKZ Slovakia znovu úspešne prešla certifikáciou podľa najnovších požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 s platnosťou na najbližšie 3 roky. Dcérska spoločnosť PKZ Logistics CZ so sídlom v Prahe je držiteľom rovnakých certifikátov. Opäť tak napredujeme v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti pri práci.


  Certifikácia

 • Apríl 2017

  V rámci rozvoja zbernej služby a za účelom zlepšenia distribučnej siete bola v košickej prevádzke PKZ Logistics spustená služba cross-dock zbernej služby pre východné Slovensko. V najbližších mesiacoch budú do nej presmerované dopravné linky zo susedných štátov – Poľska, Maďarska a Ukrajiny, čo zefektívni zbernú službu pre klientov operujúcich v zóne V4.


  Košice - zberka

 • Marec 2017

  Skupina PKZ finančne uzatvorila rok 2016 rastom svojich tržieb o viac než 18% oproti roku 2015, čím potvrdila správne nastavenú dlhodobú stratégiu skupiny zameranú predovšetkým na poskytovanie špičkových služieb našim zákazníkom.


  Tržby

 • September 2016

  V súlade so stratégiou ďalšieho rastu obchodných aktivít na východnom Slovensku súvisiacich a so získaním klienta Coca-Cola Hellenic, lídra pre oblasť nealkoholických nápojov, otvorila PKZ Logistics novú prevádzku v modernom logistickom centre IMMOPARK Košice, kde disponuje plochou o výmere 2 400 m2.


  Coca-cola

 • Máj 2016

  Spoločnosť PKZ oslávila 20. výročie svojho založenia dňa 26. mája 2016. Celá udalosť začala slávnostným otvorením novej logistickej prevádzky, ktorá sa nachádza v Logistickom centre Rača v Bratislave. Po otvorení novej prevádzky a za účasti svojich ctených zákazníkov, partnerov, priateľov a zamestnancov PKZ následne pokračoval slávnostný galavečer v priestoroch RVS klubu Studené v Moste pri Bratislave, kde bol pre hostí pripravený príjemný spoločenský program.

  Týmto by sme sa chceli ešte raz poďakovať našim partnerom, zákazníkom, zamestnancom za ich účasť a prejavenú dôveru, ktorú doteraz voči nám prejavovali, lebo práve vďaka nim sa naša spoločnosť stala úspešnou.


  20. výročie založenia PKZ

 • Október 2015

  PKZ Logistics dlhodobo buduje svoj tím odborníkov, ktorí zabezpečujú služby svojim klientom v rámci Čiech a Slovenska. PKZ vytvorila nadštandardné podmienky pre prácu svojich zamestnancov v Bratislave a presťahovala svoju centrálu z Púchova do Bratislavy. V nových priestoroch Bratislavskej centrály budú jej zamestnanci poskytovať služby pre svojich interných aj externých zákazníkov efektívnejšie a jednoduchšie.

 • Október 2015

  V rámci rozvoja logistických služieb pre svojich súčasných a nových zákazníkov, otvorila PKZ novú prevádzku, v ktorej poskytuje služby skladovania, cross-dockingu a tiež služby s pridanou hodnotou. Prevádzka má výšku 11 m a svojou vybavenosťou je pripravená poskytovať efektívne riešenia klientom PKZ Logistics. Prevádzka sa nachádza v logistickom centre Rača v Bratislave.

 • Jún 2015

  Úspešný rozvoj obchodných aktivít skupiny PKZ Logistics pokračuje získaním viacročného kontraktu na zabezpečovanie konsolidácii a distribúcie tovaru pre významného klienta z oblasti automobilového priemyslu. PKZ Logistics vyzdvihuje jednotlivé diely u dodávateľov svojho klienta v siedmich krajinách Európy, ktoré konsoliduje vo svojom regionálnom cross-docku v Bratislave, odkiaľ sa diely následne distribuujú do štyroch výrobných závodov v Európe.

 • Apríl 2015

  PKZ zaviedla nový produkt PKZ Speciál a od 1.4.2015 začala PKZ poskytovať pre svojich zákazníkov nadštandardný servis zameraný na urgentné prepravy. Služba je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni a umožňuje poskytovať mimoriadne flexibilné riešenie pre svojich klientov, ktorí potrebujú okamžité riešenie v cestnej a leteckej/charterovej preprave.

 • Marec 2015

  Skupina PKZ uzatvorila finančne rok 2014 a s hrdosťou sa môže pochváliť rastom svojich tržieb o viac ako 47% oproti roku 2013 ako aj pozitívny vývoj hospodárskeho výsledku. Tieto pozitívne výsledky sú v súlade dlhodobou stratégiou skupiny PKZ a výsledkom zamerania sa na poskytovanie vynikajúcich služieb našim zákazníkom.

 • Október 2014

  Na konferencii „Automotive Fórum“ v Trnave bol v prestížnej ankete časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA ocenený Ing. František Komora, CEO logistickej skupiny PKZ Logistics a prezident ZLZ SR, ako Osobnosť roku 2014 za oblasť Zasielateľstvo a logistika.

 • August 2014

  PKZ Slovakia získala dlhodobý kontrakt v oblasti kontraktnej logistiky a v júli 2014 otvorila novú prevádzku pre svojho klienta v Bratislave.

 • Júl 2014

  V rámci zabezpečenia kvalitných logistických služieb svojim zákazníkom, vstúpila PKZ Logistics na Český trh a v júni 2014 založila svoju dcérsku spoločnosť PKZ Logistics CZ so sídlom v Prahe.

 • Jún 2014

  Riadenie procesov s dôrazom na vysokú kvalitu služieb, ochranu životného prostredia, rovnako ako bezpečnosť a ochranu zdravia bolo v júni 2014 úspešne obhájené certifikátmi podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a tiež OHSAS 18001.

 • Apríl 2014

  Vzhľadom na úspešný rozvoj obchodných aktivít na východnom Slovensku otvorila PKZ Logistics novú pobočku v Spišskej Novej Vsi. Pobočka sa nachádza priamo v priemyselnom parku a od apríla 2014 sa tím odborníkov stará o každodenné potreby zákazníkov východného Slovenska.