NOVINKY

PKZ Logistics otvorila ďaľšiu novú prevádzku v Brne
10/2022

Skupina PKZ Logistics pokračuje v úspešnom rozvoji svojich logistických služieb aj v Českej republike. V júny tohto roka prevzala supermodernú novú prevádzku v Syroviciach (okolie Brna) a pre svojho významného klienta v oblasti FMCG začala s náročnou implementáciou nového projektu. Po pár mesiacoch implementácie a ladenia komplexných procesov sa postupne podarilo tento projekt zastabilizovať a dnes úspešne pripravujeme a distribuujeme tovar nášho klienta do všetkých nadnárodných aj domácich obchodných reťazcov v rámci celej Českej republiky a Slovenska. Prevádzka s rozlohou cez 6000m2 disponuje skladovou kapacitou 7500 paliet a PKZ Logistics je pripravená ponúknuť voľnú kapacitu cca 1500 paletových miest niektorým z jeho súčasných alebo nových klientov.  

Sťahovanie prevádzky v Košiciach
02/2022

V uplynulých mesiacoch skupina PKZ Logistics, aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii, rozšírila sieť svojich logistických prevádzok o konsolidačné centrum v Bore u Tachova, neďaleko česko-nemeckej hranice. Rok 2022 spoločnosť odštartovala raketovým tempom a v mesiaci február 2022 sa v rámci lokality Košice – letisko sťahuje spolu so svojimi kľúčovými zákazníkmi do čisto novej prevádzky, ktorú odovzdáva významný developer pôsobiaci na trhu industriálnych nehnuteľností – spoločnosť Panattoni. Táto spolupráca bola úspešná najmä z dôvodu, že  východ Slovenska je pre spoločnosť PKZ dôležitým regiónom, v ktorom už niekoľko rokov aktívne pôsobí a v ktorom plánuje ďalej napredovať aj vďaka novým príležitostiam. Na skladovej ploche vyše 3 000 m2, s možnosťou ďalšej expanzie, je PKZ Logistics pripravená svojim partnerom zabezpečiť nadštandardný servis, na ktorý sú už súčasní zákazníci zvyknutí

Keď logistika vonia
11/2021

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať tento prestížny kontrakt na viacero rokov  s jedným z najvýznamnejších francúzskych predajcov týchto úžasných značiek. Konečne máme v našom modernom sklade v Bratislave tovar, ktorý poteší nejedno srdce ženskej, ale aj mužskej populácie. Sme hrdí, že sme dokázali poskytnúť nadštandardné riešenie tomuto projektu a dali týmto výnimočným značkám starostlivosť a servis najvyššej kvality.

Ďakujeme celému tímu, ktorý sa podieľal na hladkom spustení tohto komplexného projektu a sme radi, že môžeme byť súčasťou dodávateľského reťazca tak prestížnych značiek. Možno práve Váš vianočný darček mohol byť tak práve z nášho skladu distribuovaný včas a v požadovanej kvalite.

Nový cross-dock v Bore u Tachova
10/2021

Skupina PKZ Logistics získala v poradí už druhý dlhodobý kontrakt s významným klientom v automobilovom sektore. Prípravy spustenia projektu začali už auguste tohto roka a projekt bol úspešne spustený začiatkom októbra. Hlavnými aktivitami projektu je zvoz, konsolidácia a následná distribúcia komponentov do výrobných závodov v Európe a Afrike.

Novo-otvorený hub v Bore u Tachova, v Českej republike, je geograficky výborne situovaný a vzdialený len 15km od nemeckých hraníc. Denne prijíma komponenty od viac ako 180 dodávateľov západnej Európy, vrátane UK a krajín Beneluxu. Posilnený tím v Českej republike organizuje denné zvozy komponentov z týchto krajín s následným cross-dockom v Bore. Vďaka tomuto projektu vytvorila PKZ efektívnu transportnú sieť, ktorú plánuje s novými projektami naďalej zefektívňovať.

Výsledky spoločnosti 2020
04/2021

Napriek náročnému krízovému roku dokázala skupina PKZ udržať takmer všetkých svojich zákazníkov a poskytovať svoje služby na kvalitnej úrovni. Prvoradou snahou bolo udržať počet pracovných miest, čo sa najmä vďaka zodpovednému prístupu všetkých zamestnancov podarilo. Skupina PKZ zaznamenala celkový pokles tržieb na úrovni takmer 17%, ktorý bol vyvolaný najmä nižším objemom aktivít svojich zákazníkov. Napriek tomuto negatívnemu dopadu dokázala PKZ udržať pozitívny hospodársky výsledok a v súčasnosti aktívne pracuje na dynamickom rozvoji svojich aktivít a pripravuje nábeh nových projektov.

Image

PKZ v médiach: Úspešné nasadenie systému od spoločnosti OLTIS Group
01/2021

Úspešné nasadenie TMS systému od spoločnosti OLTIS Group umožní spoločnosti PKZ Slovakia aj naďalej poskytovať svojim zákazníkom vysokú úroveň služieb.

Viac na:
www.logisticnews.eu/logistic-news/v-pkz-slovakia-implementovali-tms-od-oltis-grou  a
www.eurologport.sk/v-pkz-slovakia-implementovali-tms-od-oltis-group/ 

Zdroj:
Vlastimil Kožej, OLTIS Group
www.oltis.cz
www.logisticnews.eu

www.eurologport.sk

Image

PKZ otvára konsolidačné centrum pre automotive priemysel
10/2020

PKZ expanduje v automobilovom priemysle otvorením konsolidačného centra pre automotive priemysel strategicky umiestneného v Bratislave.

Toto nové centrum pre automobilový priemysel nám umožní lepšie slúžiť našim zákazníkom v automotive priemysle tým, že rýchlejšie a efektívnejšie plníme ich potreby a rozširujeme kapacity.

Odráža to tiež náš záväzok rozširovať biznis a strategicky myslieť do budúcnosti.

 

Image

PKZ úspešne uzavrela zmluvu s ďalšou spoločnosťou, ktorá je lídrom v sektore Global Automotive Technology.

05/2020


PKZ úspešne uzavrela zmluvu s ďalšou spoločnosťou, ktorá je lídrom v sektore Global Automotive Technology.

Teší nás, že sme boli vybraní pre tento projekt, ktorý ešte viac zdôrazňuje naše vzťahy a skúsenosti v automobilovom priemysle. Sme nadšení z tejto príležitosti a máme tiež radosť z ďalšieho rozšírenia nášho HUBu pre automotive sektor.Image

Aktualizácia COVID-19

04/2020


Máme obrovskú zodpovednosť za to, aby sme v týchto ťažkých časoch pomohli Slovensku a zákazníkom pohybovať sa.

Image

Výsledky PKZ logistics za rok 2019

03/2020


S hrdosťou oznamujeme, že rok 2019 bol pre spoločnosť PKZ Logistics rokom stabilného rastu a výrazného pokrokuImage
Neustále zlepšovanie pomocou špičkových systémov
01/2020


Rok 2019 bol pre našu spoločnosť výnimočný aj z pohľadu informačných technológií. V tomto období boli nasadené nové informačné systémy,
Image

PKZ Logistics otvorila v Bratislave nový cross-dock
01/2020

Prvotriedne zariadenie s rozlohou 1100 m 2 podporí rastúce kapacity a potreby našich zákazníkov,
uľahčí pohyb nákladu a umožní konsolidáciu všetkých zásielok. Tým dosiahneme maximálne
zefektívnenie jednotlivých tokov a časov prepravy na rôzne miesta dodania.

Image

Majstrovstvá sveta v karate 2019
06/2019


V dňoch 20.-23.6.2019 sa v Bratislave konali Majstrovstvá sveta v karate a po prvý raz v histórii...Image

PKZ Logistics finančne uzatvorila rok 2018 

04/2019


S radosťou oznamujeme, že máme za sebou ďalší rok výrazných úspechov PKZ Logistics.
Image

S hrdosťou vyhlasujeme, že sme sa stali sponzorom Slovenskej jazdeckej federácie.

03/2019

S hrdosťou vyhlasujeme, že sme sa stali sponzorom Slovenskej jazdeckej federácie.

Slovenská jazdecká federácia (SJF) je občianske

Image

Spustenie novej internetovej stránky PKZ

03/2019


Po mesiacoch tvrdej práce s radosťou oznamujeme, že sme spustili novú internetovú stránku.

Image

Majstrovstvá Slovenska v karate 2018

12/2018

Na tohoročných majstrovstvách Slovenskej federácie karate a bojových umení v Šali boli úspešní aj pretekári CVČ ZŠ Gorazdova Púchov podporovaní aj firmou PKZ Slovakia.Image

Rozšírenie logistických prevádzok v Košiciach a Bratislave o 2000m2
12/2018

Vzhľadom na rastúce portfólio klientov v oblasti kontraktnej logistiky rozšírila skupina PKZ Logistics skladové plochy v Košiciach a Bratislave o ďalších 2000m2.

Image

Implementácia nového špičkového systému na riadenie komplexných skladových operácii

11/2018

V spolupráci so spoločnosťou Aimtec, PKZ Logistics začala s implementáciou nového moderného informačného systému určeného pre riadenie skladových operácii.

Image
Spoločnosť PKZ sa stala členom britskej obchodnej komory
05/2018

Networking alebo vytváranie profesionálnych sietí je najúčinnejší spôsob rozvíjania podnikania a je kľúčovým faktorom pri vytváraní príležitostí. 

 

 

 

Image
PKZ Logistics obdržali  ocenenie za 25 ročné partnerstvo.                            05/2018

Počas slávnostnej ceremónie na Hellmann Worldwide Meeting v Hamburgu sme obdržali  ocenenie za 25 ročné partnerstvo

SpeedCHAIN Slovakia

06/2018

Začiatkom júna sa v Harmónii, v Hoteli Zochova chata konalo unikátne stretnutie odborníkov v oblasti logistiky na Slovensku.

Image

Expanzia zmluvnej logistiky a rozbeh komplexnejších VAS aktivít 

03/2018

V júli 2017, spolu s našim partnerom Meyer & Meyer sme pre spoločnosť RENO spustili nový projekt, ktorý je zameraný na prijímanie tovaru, jeho roztriedenie 

Image
PKZ Logistics spustila obsluhu regiónov Čiech, Slovenska a Maďarska
07/2017

PKZ Logistics spustila obsluhu regiónov Čiech, Slovenska a Maďarska pre nového významného klienta a zároveň jedného z najväčších obuvníckych koncernov 

PKZ Slovakia znovu úspešne prešla certifikáciou podľa najnovších požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

06/2017

Spoločnosť PKZ Slovakia znovu úspešne prešla certifikáciou podľa najnovších požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 s platnosťou na najbližšie 3 roky.

Image

Strategický rozvoj aktivít na východnom Slovensku

04/2017


V súlade s obchodnou stratégiou rozvoja aktivít na východnom Slovensku, PKZ Logistics rozširuje svoju prevádzku o 700m2 a spolu s existujúcou skladovou plochou

Image
Rast tržieb o viac ako 18% oproti roku 2015
03/2017

Skupina PKZ finančne uzatvorila rok 2016 rastom svojich tržieb o viac než 18% oproti roku 2015, čím potvrdila správne nastavenú dlhodobú stratégiu skupiny zameranú 

 

PKZ Logistics otvorila novú prevádzku v logistickom centre IMMOPARK Košice

08/2016 

V súlade so stratégiou ďalšieho rastu obchodných aktivít na východnom Slovensku súvisiacich a so získaním klienta Coca-Cola Hellenic, lídra pre oblasť nealkoholických 

 

Image

20. výročie svojho založenia spoločnosti

05/2016 

Spoločnosť PKZ oslávila 20. výročie svojho založenia dňa 26. mája 2016. Celá udalosť začala slávnostným otvorením novej logistickej prevádzky.

 

Image
PKZ Logistics presťahovala svoju centrálu z Púchova do Bratislavy
05/2016

PKZ Logistics dlhodobo buduje svoj tím odborníkov, ktorí zabezpečujú služby svojim klientom v rámci Čiech a Slovenska. PKZ vytvorila nadštandardné 

Otvorenie novej prvotriednej logistickej prevádzky 3500m2 v logistickom parku v Bratislave

10/2015

V rámci rozvoja logistických služieb pre svojich súčasných a nových zákazníkov, otvorila PKZ novú prevádzku, v ktorej poskytuje služby skladovania, cross-dockingu

PKZ Logistics rozbieha konsolidáciu dielov pre automobilový priemysel v rámci Europy

06/2015

Úspešný rozvoj obchodných aktivít skupiny PKZ Logistics pokračuje získaním viacročného kontraktu na zabezpečovanie konsolidácii a distribúcie tovarupre 

PKZ special - nový produkt pre urgentné zásielky
04/2015

 


PKZ zaviedla nový produkt PKZ Speciál a od 1.4.2015 začala PKZ poskytovať pre svojich zákazníkov nadštandardný servis zameraný na urgentné prepravy. Služba je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni a umožňuje poskytovať mimoriadne flexibilné riešenie pre svojich klientov, ktorí potrebujú okamžité riešenie v cestnej a leteckej/charterovej preprave.

47%-ný nárast trzieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom

03/2015

 

Skupina PKZ uzatvorila finančne rok 2014 a s hrdosťou sa môže pochváliť rastom svojich tržieb o viac ako 47% oproti roku 2013 ako aj pozitívny vývoj hospodárskeho výsledku. Tieto pozitívne výsledky sú v súlade dlhodobou stratégiou skupiny PKZ a výsledkom zamerania sa na poskytovanie vynikajúcich služieb našim zákazníkom.

Ing. František Komora-Osobnosť roku 2014 za oblasť Zasielateľstvo a logistika.

10/2014

 

Na konferencii „Automotive Fórum“ v Trnave bol v prestížnej ankete časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA ocenený Ing. František Komora, CEO logistickej skupiny PKZ Logistics a prezident ZLZ SR, ako Osobnosť roku 2014 za oblasť Zasielateľstvo a logistika.

PKZ Logistics získala 5 ročný kontrakt v oblasti kontraktnej logistiky
08/2014

PKZ Slovakia získala dlhodobý kontrakt v oblasti kontraktnej logistiky a v júli 2014 otvorila novú prevádzku pre svojho klienta v Bratislave.

Vstup PKZ Logistics na český trh

07/2014

V rámci zabezpečenia kvalitných logistických služieb svojim zákazníkom, vstúpila PKZ Logistics na Český trh a v júni 2014 založila svoju dcérsku spoločnosť PKZ Logistics CZ so sídlom v Prahe.

Neustále zlepšovanie kvality

06/2014

Riadenie procesov s dôrazom na vysokú kvalitu služieb, ochranu životného prostredia, rovnako ako bezpečnosť a ochranu zdravia bolo v júni 2014 úspešne obhájené certifikátmi podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a tiež OHSAS 18001.

Otvorenie novej pobočky v Spišskej Novej Vsi
04/2014

Vzhľadom na úspešný rozvoj obchodných aktivít na východnom Slovensku otvorila PKZ Logistics novú pobočku v Spišskej Novej Vsi. Pobočka sa nachádza priamo v priemyselnom parku a od apríla 2014 sa tím odborníkov stará o každodenné potreby zákazníkov východného Slovenska.

Nájdete nás aj na