Image

NAŠA STRATÉGIA

Naša spoločnosť bola založená za účelom poskytovania efektívnych logistických riešení pre našich zákazníkov.

Strategickým cieľom je budovať profesionálnu logistickú spoločnosť, ktorá prostredníctvom svojich inovatívnych riešení aktívne zvyšuje efektívnosť dodávateľských reťazcov svojim zákazníkom.

Náš tím odborníkov neustále pracuje s našimi zákazníkmi za účelom udržania a ďalšieho zlepšovania logistických procesov dodržiavaním našich základných hodnôt.

                                                                          

Základné hodnoty skupiny PKZ Logistics

  • Spokojnosť zákazníkov... je prvoradým cieľom našej práce
  • Naši zamestnanci... sú kľúčovými faktormi rozvoja celej spoločnosti
  • Tímová práca... úspech možno dosiahnuť len tímovou spoluprácou
  • Profesionalita... vo všetkom, čo robíme
  • Kvalita a zodpovednosť... je každodennou samozrejmosťou
  • Rešpekt k predpisom... v rámci našej organizácie, ale aj v externom prostredí

Nájdete nás aj na