Image

PROCES NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA

 

Kvalita a zodpovednosť je centrom všetkého, čo robíme. Profesionalita je naším cieľom a snaha o dokonalosť je našim motorom. Za účelom dosahovania vysokých cieľov v oblasti kvality a profesionality máme zavedené tri piliere neustáleho zlepšovania: operatívne riadenie, riadenie ľudských zdrojov a projektové riadenie.

Image

Operatívne riadenie

V rámci operatívneho riadenia vyhodnocujeme výkonnosť našich operácií so zameraním na kvalitu, produktivitu a nákladovú efektívnosť. Kľúčové výkonnostné ukazovatele vyhodnocujeme na dennej, týždennej a mesačnej báze. Naši zamestnanci si navzájom odovzdávajú najlepšie skúsenosti a neustále hľadajú možnosti ďalšieho zlepšovania procesov.

Image

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov je pilier zameraný na udržanie a ďalší rozvoj našich odborníkov v oblasti logistiky. Naša filozofia vychádza z predpokladu, že v sektore služieb sú kvalitné ľudské zdroje kľúčovým faktorom úspešného riadenia procesov. Centrom pozornosti je spoľahlivosť a orientácia na zákazníka, preto zverujeme kompetencie našim zodpovedným pracovníkom a vytvárame podmienky pre ich neustály rozvoj.
Image

Projektové riadenie

Zo skúseností vieme, že kvalitné projektové riadenie dokáže zabezpečiť bezproblémový nábeh nových projektov, a tak eliminovať potenciálne negatívne dopady na náklady a požadovanú úroveň služieb. My sme vybudovali projektové riadenie ako tretí významný pilier a všetky väčšie projekty sú riadené vlastnou projektovou metodológiou, ktorú zdokonaľujeme na základe skúseností z predchádzajúcich projektov.

Nájdete nás aj na