Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL
PKZ special

Politika IMS
PKZ Slovakia, spol. s r.o. a PKZ Logistics CZ s.r.o.

www.pkzlogistics.com| Kvalita a zodpovednosť| Politika IMS

Politika IMS.pdf

Organizácia PKZ /PKZ Slovakia, spol. s r.o. - prevádzky PÚCHOV, BRATISLAVA, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, KOŠICE a PKZ Logistics CZ s.r.o. PRAHA/, ďalej len PKZ, sa zaoberá logistikou a zasielateľstvom. Bola založená za účelom poskytovania logistických riešení svojim zákazníkom.

Hlavným cieľom PKZ je budovať profesionálnu logistickú spoločnosť, ktorá prostredníctvom svojich inovatívnych riešení aktívne zvyšuje efektívnosť dodávateľských reťazcov svojim zákazníkom.

Integrovaný systém manažérstva PKZ zohľadňuje požiadavky noriem:

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001


Spoločnosť PKZ sa riadi nasledovnými zásadami:

  • spokojnosť zákazníka je prvoradým cieľom našej spoločnosti;
  • budovaním nadštandardných vzťahov s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a pracovníkmi sa snažíme o zvyšovanie výkonnosti našich procesov;
  • úspech možno dosiahnuť len partnerskou prácou v tíme;
  • kvalita a zodpovednosť je našim krédom a každodennou samozrejmosťou;
  • naši zamestnanci sú kľúčové faktory rozvoja spoločnosti;
  • čestnosť je základ všetkého, čo robíme nielen v rámci našej organizácie, ale aj v externom trhovom prostredí.

Vedenie spoločnosti PKZ sa zaväzuje:

  • k dodržiavaniu právnych a iných požiadaviek, ktoré sú pre spoločnosť relevantné;
  • k prevencii znečisťovania a prevencii úrazov a poškodenia zdravia;
  • k sústavnému zlepšovaniu svojho IMS.


Všetci pracovníci PKZ sú povinní riadiť sa Politikou IMS.


V Púchove, 9.1.2017
Ing. František KOMORA
      generálny riaditeľ