Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL
PKZ special

Poradenstvo

www.pkzlogistics.com| Naše služby| Poradenstvo

PKZ tím denne rieši špecifické požiadavky svojich zákazníkov. Takmer vo všetkých oblastiach logistických služieb dokáže poskytnúť odborné poradenstvo a svojim klientom navrhnúť optimálne riešenie. Experti vo svojich oblastiach majú dlhoročné skúsenosti, ktoré

využívajú najmä v neštandardných prípadoch, kde je potrebná výnimočná odbornosť. Vzhľadom na odbornosť a skúsenosti členov svojho tímu je naša spoločnosť schopná proaktívne navrhovať riešenia, ktoré eliminujú potenciálne riziká v logistických procesoch a pomáhajú

riešiť špecifické požiadavky a problémy spojené s logistikou. Spoločnosť PKZ je členom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky a aktívne sa zapája do riešenia problematiky logistiky a zasielateľstva na Slovensku.