Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL
PKZ special

Proces zlepšovania

www.pkzlogistics.com| Kvalita a zodpovednosť| Proces zlepšovanie

Kvalita a zodpovednosť je centrom všetkého, čo robíme. Profesionalita je naším cieľom a snaha o dokonalosť je našim motorom. Za účelom dosahovania vysokých cieľov v oblasti kvality a profesionality sú zavedené tri piliere neustáleho zlepšovania: operatívne riadenie, riadenie ľudských zdrojov a projektové riadenie.

Proces zlepšovania - operatívne riadenie

Operatívne riadenie

V rámci operatívneho riadenia sa vyhodnocuje výkonnosť našich operácií so zameraním na kvalitu, produktivitu a nákladovú efektívnosť. Kľúčové výkonnostné ukazovatele sú vyhodnocované na dennej, týždennej a mesačnej báze. Zamestnanci PKZ si navzájom odovzdávajú najlepšie skúsenosti a neustále hľadajú možnosti ďalšieho zlepšovania procesov.

Proces zlepšovania - Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov je pilier zameraný na udržanie a ďalší rozvoj našich odborníkov v oblasti logistiky. Filozofia PKZ vychádza z predpokladu, že v sektore služieb sú kvalitné ľudské zdroje kľúčovým faktorom úspešného riadenia procesov. Centrom pozornosti je spoľahlivosť a orientácia na zákazníka, preto sa zverujú kompetencie našim zodpovedným pracovníkom a vytvárajú sa podmienky pre ich neustály rozvoj.

Proces zlepšovania - projektové riadenie

Projektové riadenie

Zo skúseností vieme, že kvalitné projektové riadenie dokáže zabezpečiť bezproblémový nábeh nových projektov, a tak eliminovať potenciálne negatívne dopady na náklady a požadovanú úroveň služieb. PKZ vybudovala projektové riadenie ako tretí významný pilier a všetky väčšie projekty sú riadené vlastnou projektovou metodológiou, ktorú zdokonaľuje na základe skúseností z predchádzajúcich projektov.