Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL
PKZ special

Systémy kvality

www.pkzlogistics.com| Kvalita a zodpovednosť| Systémy kvality

Zasielateľstvo, zberná služba a logistika, ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Už od svojho vzniku pracuje PKZ na implementácii a zlepšovaní interných procesov s cieľom zvyšovať kvalitu poskytovaných logistických služieb. V spolupráci so všetkými zamestnancami a partnermi riadime procesy s dôrazom na vysokú kvalitu našich služieb, ochranu životného prostredia, rovnako ako bezpečnosť a ochranu zdravia. Efektivita tohto snaženia bola už v histórii PKZ niekoľkokrát overená nielen domácimi certifikačnými spoločnosťami. V roku 2014 spoločnosť PKZ úspešne obhájila certifikáty podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a tiež OHSAS 18001 a jej zamestnanci získali aj viacero ocenení od medzinárodných profesijných organizácií.